Trang chủ Công bố thông tin 25-5-2022: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu LienVietPostBank niêm yết

25-5-2022: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu LienVietPostBank niêm yết

25/05/2022

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu LienVietPostBank niêm yết, xin xem chi tiết tại đây:

  1. Thông báo số 1885 (về trái phiếu mã LPB122010).
  2. Thông báo số 1886 (về trái phiếu mã LPB121035)
  3. Thông báo số 1887 (về trái phiếu mã LPB122011).
  4. Thông báo số 1888 (về trái phiếu mã LPB121036).

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *