Trang chủ Công bố thông tin 25-8-2023: Tài liệu hướng dẫn cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu năm 2023

25-8-2023: Tài liệu hướng dẫn cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu năm 2023

25/08/2023

Tài liệu hướng dẫn cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu năm 2023:

  1. 1. Phụ lục hướng dẫn đăng ký mua, nộp tiền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần LPB.
  2. 2. Mẫu biểu đính kèm:

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *