Trang chủ Công bố thông tin 26-01-2024: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103)

26-01-2024: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103)

26/01/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103), vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *