Trang chủ Công bố thông tin 26-01-2024: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái phiếu LPB122010

26-01-2024: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái phiếu LPB122010

26/01/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái phiếu LPB122010, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *