Trang chủ Công bố thông tin 26-6-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

26-6-2024: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank.

26/06/2024

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *