Trang chủ Công bố thông tin 27-12-2022: Nghị quyết phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003

27-12-2022: Nghị quyết phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003

27/12/2022

Nghị quyết của Hội đồng Quan trị về việc phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *