Trang chủ Công bố thông tin 27-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

27-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Hải Phòng

27/12/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Phòng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 215, tờ bản đồ số: 07, địa chỉ tại thôn Xuân Quang, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 214566, số vào sổ cấp GCN: CS01613 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp cho ông Nguyễn Văn Hiếu ngày 10/09/2021.

  1. 2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 10h00 ngày 10/01/2024 tại thửa đất số: 215, tờ bản đồ số: 07, địa chỉ tại thôn Xuân Quang, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
  2. 3. Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn (Ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Dương Thị Ưng theo Hợp đồng tín dụng số HDTD3602021391 ngày 17/12/2021) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *