Trang chủ Công bố thông tin 27-5-2016: Nghị quyết về việc đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

27-5-2016: Nghị quyết về việc đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

27/05/2016

Nghị quyết số 295/2016/NQ-HĐQT ngày 27/5/2016 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *