Trang chủ Công bố thông tin 27-5-2024: Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202205 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký và Thông báo về đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu

27-5-2024: Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202205 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký và Thông báo về đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu

27/05/2024

Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202205 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Thông báo về việc đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Vui lòng 02 thông báo tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *