Trang chủ Công bố thông tin 27-9-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Phong Điền

27-9-2023: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Phong Điền

27/09/2023

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Phong Điền, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *