Trang chủ Công bố thông tin 28-10-2022: Nghị quyết thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng

28-10-2022: Nghị quyết thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng

28/10/2022

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *