Trang chủ Công bố thông tin 28-12-2023: Thông báo Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBL2326008 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

28-12-2023: Thông báo Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBL2326008 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

28/12/2023

Thông báo Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBL2326008 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (file đính kèm)

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan