Trang chủ Công bố thông tin 28-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

28-12-2023: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Hải Dương

27/12/2023

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Hải Dương thông bao thu giữ tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ:

+ Tên tài sản: Bất động sản tại thửa đất số: 578; tờ bản đồ số: 02; địa chỉ: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số V 596615 do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 26/06/2002, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 0304 QSDĐ/488/QĐUB.

+ Tên chủ sở hữu: Ông Phùng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Mừng.

2. Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 

Từ 9h30 ngày 11/01/2024, tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

3. Lý do thu giữ: 

Do khách hàng vay vốn (Ông Phùng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Mừng) không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank theo Hợp đồng tín dụng số HDTD60A2019056 ngày 30/09/2019 nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *