Trang chủ Công bố thông tin 29-3-2024: LPBank công bố thông tin định kỳ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (Kỳ báo cáo năm 2023)

29-3-2024: LPBank công bố thông tin định kỳ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (Kỳ báo cáo năm 2023)

29/03/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên VIệt (LPBank) công bố thông tin định kỳ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (Kỳ báo cáo năm 2023), chi tiết như sau:

  1. 1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.
  2. 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
  3. 3. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi.
  4. 4. Công bố thông tin định kỳ về  tình hình sử dụng vốn trái phiếu.
  5. 5. Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu (kiểm toán).
  6. 6. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *