Trang chủ Công bố thông tin 31-3-2023: Báo cáo Tài chính 2022 đã được kiểm toán và Giải trình Lợi nhuận Sau thuế

31-3-2023: Báo cáo Tài chính 2022 đã được kiểm toán và Giải trình Lợi nhuận Sau thuế

31/03/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin: 

  1. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  2. Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan