Trang chủ Công bố thông tin Xin ý kiến Cổ đông về phân phối Trái phiếu chuyển đổi của LienVietPostBank

Xin ý kiến Cổ đông về phân phối Trái phiếu chuyển đổi của LienVietPostBank

18/09/2020

Về việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *