Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 25-6-2020: Điều lệ LienVietPostBank được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

25-6-2020: Điều lệ LienVietPostBank được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

25/06/2020

Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *