Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo lãnh Phát hành thư tín dụng dự phòng/bảo lãnh quốc tế

Phát hành thư tín dụng dự phòng/bảo lãnh quốc tế

LPBank phát hành cam kết bằng điện SWIFT đến bên nhận Thư tín dụng dự phòng/Bảo lãnh quốc tế với nội dung Ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Khách hàng khi Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng.

  • Lợi ích
  • Biểu phí
  • Nâng cao uy tín với đối tác khi được bảo lãnh bởi ngân hàng có uy tín.
  • Được tư vấn miễn phí, đầy đủ, được lựa chọn loại Thư tín dụng dự phòng/Bảo lãnh quốc tế phù hợp.
  • Phí dịch vụ cạnh tranh.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
  • Thông tin về giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
  • Theo biểu phí Khách hàng doanh nghiệp hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Xem chi tiết tại đây.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan