Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo lãnh Thông báo thư tín dụng dự phòng/bảo lãnh quốc tế

Thông báo thư tín dụng dự phòng/bảo lãnh quốc tế

LPBank kiểm tra tính chân thực của Thư tín dụng dự phòng/Bảo lãnh quốc tế và thông báo đến doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nhất.

  • Lợi ích
  • Biểu phi
  • Thư tín dụng dự phòng/Bảo lãnh quốc tế được thông báo nhanh chóng, chính xác nhờ mạng lưới Ngân hàng đại lý rộng khắp.
  • Tư vấn các điều khoản trong Thư tín dụng dự phòng/Bảo lãnh quốc tế miễn phí cho khách hàng.
  • Phí dịch vụ cạnh tranh.
  • Thông tin về giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
  • Theo biểu phí Khách hàng doanh nghiệp hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Xem chi tiết tại đây.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Mạng lưới CN/PGD »

Sản phẩm liên quan