Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ khác Dịch vụ nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Dịch vụ nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Là dịch vụ mà LPBank cung cấp cho Khách hàng là tổ chức, cá nhân muốn nạp tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản giao thông mở tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC)

  • Đối tượng
  • Tiện ích
  • Biểu phí
  • Thủ tục
  • Nơi cung cấp

KHCN, KH tổ chức

  • Giao dịch đơn giản, chính xác
  • Cập nhật số dư tài khoản giao thông ngay khi kết thúc GD tại ngân hàng
  • Chủ động thời gian và địa điểm thanh toán
  • Đa dạng hình thức thanh toán
  • Khách hàng không phải dừng tại các trạm thu phí để nộp phí cầu đường, tiết kiệm thời gian khi tham gia giao thông.

Chi tiết theo biểu phí của LPBank

Khách hàng cung cấp biển số xe/số tài khoản giao thông.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan