Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cầm cố trái phiếu do LPBank phát hành đối với KHPN và chủ DNTN

Cầm cố trái phiếu do LPBank phát hành đối với KHPN và chủ DNTN

 • Đối tượng Khách hàng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích sản phẩm
 • Hồ sơ yêu cầu
 • Quy trình thủ tục
 • Khách hàng là Pháp nhân và chủ Doanh nghiệp tư nhân
 • Mục đích cấp tín dụng: Phục vụ các mục đích sử dụng vốn hợp pháp của khách hàng.
 • Tài sản bảo đảm: Trái phiếu do LPBank phát hành thỏa mãn các điều kiện theo quy định của sản phẩm.
 • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
 • Thời hạn cấp tín dụng: Thời hạn cấp tín dụng phù hợp với nguồn trả nợ, chu kỳ sản xuất kinh doanh, chu kỳ đầu tư của Khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật nhưng không quá ngày Ngân hàng thực hiện quyền mua lại Trái phiếu nhận cầm cố.
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt theo nhu cầu, khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh.
 • Trả gốc, lãi định kỳ phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
 • Miễn phí trả nợ trước hạn.
 • Hồ sơ pháp lý (GCNĐKDN, Biên bản họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng..)
 • Hồ sơ trái phiếu (GCN quyền sở hữu trái phiếu, các hồ sơ sở hữu trái phiếu liên quan khác…)
 • Hồ sơ mở tài khoản tại Ngân hàng
 • Các hồ sơ khác theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
 • Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan