Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm online

Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm online

  • Đặc điểm

  • Đối tượng khách hàng

  • Tiện ích

  • Loại tiền cho vay: VND
  • Thời hạn cho vay: không vượt quá ngày đến hạn của khoản gửi tiết kiệm cầm cố hoặc ngày đến hạn xa nhất của khoản gửi tiết kiệm cầm cố (trường hợp KH cầm cố nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm)
  • Hạn mức cho vay: Tối đa 98% tổng mệnh giá các khoản tiền gửi tiết kiệm cầm cố.

Khách hàng cá nhân có sử dụng ví việt của Ngân hàng và có gửi tiết kiệm online trên ví việt

Dịch vụ thực hiện 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ

Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan