Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cho vay đầu tư cây giống Mắc ca

Cho vay đầu tư cây giống Mắc ca

 • Giải pháp tài chính dành cho các Khách hàng là Pháp nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân với mục đích vay đầu tư cây giống Mắc ca
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là Pháp nhân và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay để trang trải các chi phí đầu tư mới cây giống Mắc ca như sau:
 • Chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất cây giống Mắc ca
 • Chi phí nhân công
 • Chi phí gián tiếp
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần
 • TSBĐ: Quyền sử dụng đất phục vụ cho phương án sản xuất cây giống Mắc ca của Khách hàng do Ngân hàng tài trợ và các TSBĐ khác (Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiên vận tải, Máy móc thiết bị) theo quy định
 • Mức cho vay: tối đa 80% tổng nhu cầu vốn của Khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Thời hạn cho vay: Phù hợp với thời gian sinh trường của cây giống và phương án vay vốn của Khách hàng
 • Tỷ lệ cho vay tối đa cao
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Lãi suất cho vay ưu đãi
 • Đáp ứng các điều kiện về cây giống, nguồn giống và các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng
 • Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
 • Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan