Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Cho vay KHCN thông qua tổ liên kết vay vốn

Cho vay KHCN thông qua tổ liên kết vay vốn

 • Nhằm hỗ trợ các Hội viên thuộc các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…có vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân, LPBank trân trọng giới thiệu sản phẩm “Cho vay KHCN thông qua Tổ liên kết vay vốn”
 • Cung cấp tại các Chi nhánh/ PGD Ngân hàng
 • Đặc điểm
 • Đối tượng khách hàng
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND)
 • Hình thức cho vay: Cho vay thông qua Tổ liên kết vay vốn thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…
 • Lãi suất vay vốn cạnh tranh
 • Hồ sơ vay vốn đơn giản
 • Phương thức trả nợ linh hoạt phù hợp với nguồn thu nhập trả nợ của Khách hàng

Khách hàng cá nhân là Hội viên thuộc các Tổ chức Hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…

 • Không cần Tài sản Bảo đảm
 • Thời hạn vay: Lên tới 48 tháng
 • Cho tiền cho vay: Lên tới 100 triệu đồng
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Là thành viên của Tổ liên kết vay vốn thuộc Hội nông dân/Hội phụ nữ hoặc các tổ chức Hội, Đoàn khác
 • Khách hàng thường trú hoặc tạm trú tại Địa bàn cho vay
 • Thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ
 • Giấy đề nghị vay vốn và các hồ sơ
 • Giấy tờ khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan