Trang chủ Khách hàng cá nhân Cho vay Cho vay mua bảo hiểm phi nhân thọ

Cho vay mua bảo hiểm phi nhân thọ

 • Đối tượng

 • Điều kiện vay vốn

 • Tiện ích

 • Đặc điểm

 • Danh mục hồ sơ

 • Quy trình thủ tục

Là các Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua bảo hiểm phi nhân thọ.

 • Đối với khoản vay có TSBĐ: Không có nợ nhóm 2, không có thẻ tín dụng chậm trả từ 10 ngày trở lên tại thời điểm vay vốn và không có nợ từ nhóm 3 trở lên, không có thẻ tín dụng chậm trả từ 91 ngày trở lên trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm vay vốn tại Ngân hàng và các TCTD khác.
 • Đối với khoản vay không TSBĐ: Không phát sinh nợ từ nhóm 2 trở lên và không có thẻ tín dụng chậm trả từ 10 ngày trở lên tại Ngân hàng và các TCTD khác trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 • Khách hàng vay mua Bảo hiểm của các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ thuộc danh sách do Ngân hàng ban hành trong từng thời kỳ.
 • Khách hàng phải mua bảo hiểm phi nhân thọ thông qua các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng.
 • Bổ sung vốn kịp thời cho Khách hàng để mua bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Mức cho vay cao, tối đa Tối đa bằng tổng số phí bảo hiểm phải đóng của Khách hàng
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Khách hàng có thể không cần bổ sung tài sản bảo đảm.
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Thời hạn cho vay:
  + Đối với khoản vay mua bảo hiểm Phi nhân thọ đi kèm Khoản vay hiện hữu/Khoản vay mới: Thời gian cho vay không vượt quá thời hạn còn lại của Khoản vay hiện hữu/Khoản vay mới của Khách hàng tại LPBank.
  + Đối với các trường hợp khác: Tối đa 05 năm.
 • Mức cho vay: Tối đa bằng tổng số phí bảo hiểm dự tính phải đóng theo Hợp đồng bảo hiểm.
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Đề nghị vay vốn
 • Hợp đồng tín dụng

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Phương thức tính lãi
Số tiền vay VNĐ
Thời gian vay Tháng
Lãi suất %/năm
Phương thức trả nợ

Sản phẩm liên quan