Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Cho vay thu mua, chế biến Mắc ca

Cho vay thu mua, chế biến Mắc ca

 • Giải pháp tài chính dành cho các Khách hàng là Pháp nhân thương mại và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động thu mua, chế biến hạt Mắc ca
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện vay vốn
 • Danh mục hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là Pháp nhân thương mại và Chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động thu mua, chế biến hạt Mắc ca
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần/Cho vay theo hạn mức
 • TSBĐ: Hạt NIS, nhân, hạt thành phẩm, sản phẩm từ hạt Mắc ca và các TSBĐ khác (Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiên vận tải, Máy móc thiết bị) theo quy định
 • Mức cho vay: tối đa 80% tổng nhu cầu vốn của Khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VND/USD
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 01 năm
 • Tỷ lệ cho vay tối đa cao
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Lãi suất cho vay ưu đãi
 • Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ
 • Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
 • Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan