Trang chủ Khách hàng cá nhân Dịch vụ khác Dịch vụ thu chi tiền mặt tại địa điểm

Dịch vụ thu chi tiền mặt tại địa điểm

Thu/ chi hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó LPBank thực hiện thu/chi tiền mặt tại các địa điểm do khách hàng chỉ định

  • Tiện ích
  • Đối tượng khách hàng
  • Biểu phí
  • Thủ tục đăng ký
  • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để thực hiện thu/chi tiền và ghi chép kế toán
  • Quản lý số tiền thu/chi về trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu/chi hộ do LPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận
  • Khách hàng cá nhân
  • Chi tiết theo biểu phí của LPBank
  • Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ thu/chi hộ với LPBank tại bất cứ điểm giao dịch nào của Lienvietpostbank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan