Trang chủ Khách hàng cá nhân Sản phẩm tiết kiệm Sinh lời tối ưu

Sản phẩm tiết kiệm Sinh lời tối ưu

“Tiết kiệm Sinh lời tối ưu” là sản phẩm Tiết kiệm Có Kỳ hạn mà Khách hàng được hưởng mức lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm

 • Đối tượng áp dụng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Danh mục hồ sơ
 • Thông tin liên hệ

Khách hàng là cá nhân Việt Nam có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

 • Loại tiền áp dụng: VND
 • Số dư tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Kỳ hạn áp dụng: 12; 13;15;16;18;24;25;36, 48, 60 tháng
 • Lãi suất: Áp dụng theo biểu lãi suất của Ngân hàng tại từng thời kỳ
  • Đối với các khoản mở mới/tái tục tại thời điểm điều chỉnh lãi suất sẽ áp dụng theo lãi suất điều chỉnh của Ngân hàng.
  • Đối với các tài khoản đang lưu hành trong kỳ hạn gửi tiền, Khách hàng được hưởng mức lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở sổ tiết kiệm.
 • Hình thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ
 • Khách hàng được hưởng lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở/tái tục tài khoản tiết kiệm
 • Thủ tục nhanh gọn, tiện lợi
 • Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh
 • Đa dạng phương thức gửi tiền: Nộp tiền mặt trực tiếp/
 • Trích chuyển từ tài khoản TK thanh toán
 • Được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi khách hàng có nhu cầu như vay vốn, bảo lãnh du học…
 • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
 • Theo mẫu biểu cung cấp tại quầy của Ngân hàng

Quý Khách vui lòng liên hệ các Bưu điện gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm liên quan