TIỀN GỬI LINH HOẠT

Là Sản phẩm Tiền gửi cho phép Khách hàng rút một phần tiền gốc trong Hợp đồng tiền gửi ban đầu mà không ảnh hưởng tới kỳ hạn và số tiền còn lại chưa rút.

 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Đối tượng
 • Biểu lãi suất
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Số tiền gửi tối thiểu:
  VND: 10.000.000.
  USD: 500.
 • Kỳ hạn áp dụng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 tháng hoặc các kỳ hạn khác theo quy định
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ
 • Tái tục: Không tái tục hoặc Tái tục gốc theo nhu cầu của Khách hàng
 • Khách hàng được rút gốc linh hoạt nhiều lần trong thời gian gửi tiền:
  + Đối với số tiền gửi rút trước hạn: Áp dụng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng và/hoặc loại đồng tiền tại thời điểm rút trước hạn
  + Đối với số tiền gửi duy trì đến ngày đáo hạn: Áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn ghi trong Hợp đồng tiền gửi
 • Khách hàng được rút gốc linh hoạt nhiều lần trong thời gian gửi tiền mà không ảnh hưởng đến số tiền còn lại
 • Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với lãi suất hấp dẫn;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
 • Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi
 • Hợp đồng tiền gửi có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo khi Khách hàng có nhu cầu
 • Khách hàng cá nhân
 • Khách hàng Doanh nghiệp

Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ

 • Hồ sơ mở Tài khoản (Đối với Khách hàng giao dịch lần đầu tiên).
 • Hợp đồng tiền gửi Tiền gửi linh hoạt

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan