Tiết kiệm bảo toàn

 • Là sản phẩm cho phép Khách hàng được hưởng mức lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Hồ sơ đăng ký

 • Nơi cung cấp

 • Khách hàng là cá nhân
 • Loại tiền áp dụng: VND
 • Số dư tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Kỳ hạn áp dụng: Từ 12 tháng đến 60 tháng
 • Lãi suất thả nổi
 • Hình thức trả lãi: Tiền lãi của số tiết kiệm được trả lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày thực tế khách hàng tất toán Sổ tiết kiệm bảo toàn
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
 • Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục.
 • Khách hàng được hưởng lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm.
 • Được phép chuyển nhượng/ cầm cố/ chiết khấu/chứng minh tài chính.
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng.
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan