Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiết kiệm Tiết kiệm gửi tiền linh hoạt

Tiết kiệm gửi tiền linh hoạt

 • Là sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn mà Khách hàng được gửi tiền vào tài khoản nhiều lần và các khoản tiền gửi lần đầu/bổ sung có cùng ngày đáo hạn, trong đó mỗi khoản tiền gửi được áp dụng mức lãi suất riêng tương ứng với thời gian gửi tiền.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Phòng Giao dịch Bưu điện.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Danh mục hồ sơ
 • Liên hệ
 • Khách hàng cá nhân.
 • Hình thức gửi tiền: Khách hàng được mở tài khoản/gửi tiền lần sau vào tài khoản tiết kiệm dưới các hình thức: Bằng tiền mặt hoặc trích từ tài khoản Tiết kiệm cá nhân (TKCN) của mình.
 • Hình thức rút tiền: Khách hàng được tất toán khoản tiền gửi thành phần/tất toán toàn bộ tài khoản dưới các hình thức: Rút toàn bộ tiền gốc và lãi bằng tiền mặt hoặc Chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi sang tài khoản TKCN của mình.
 • Trong trường hợp Khách hàng tất toán khoản tiền gửi thành phần, Khách hàng được tùy chọn khoản tiền muốn tất toán trong số các khoản tiền đã gửi vào tài khoản và phải rút toàn bộ khoản tiền đó (không được rút từng phần của khoản tiền).
 • Loại tiền: VND
 • Số tiền gửi:
 1. Số tiền gửi lần đầu tối thiểu: 5.000.000 VND;
 2. Số tiền gửi lần sau tối thiểu: 50.000 VND;
 3. Số tiền gửi tối đa: không hạn chế.
 4. Số tiền giao dịch tối thiểu/tối đa có thể được thay đổi theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Kỳ hạn: 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 16 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 25 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng

Các kỳ hạn có thể được thay đổi (tăng thêm hoặc giảm đi) theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

 • Hình thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Tái tục: 1. Vào ngày đến hạn, nếu Khách hàng không tất toán tài khoản thì lãi được nhập gốc và gốc mới được chuyển sang kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn gửi ban đầu.2. Gốc mới được xác định là khoản tiền gửi đầu tiên của kỳ tái tục tiếp theo và được áp dụng lãi suất tương ứng với thời gian gửi tiền tại thời điểm kéo dài kỳ hạn.
 • Quy định khác:

Khi thực hiện giao dịch gửi tiền lần đầu (mở tài khoản), Khách hàng được cấp sổ tiết kiệm. Khi thực hiện giao dịch gửi tiền lần sau đầu tiên vào tài khoản, Khách hàng được cấp ấn phẩm “Thông tin giao dịch sổ tiết kiệm” để theo dõi các giao dịch gửi/rút lần sau trên sổ tiết kiệm và được đính kèm vào sổ tiết kiệm phát hành cho Khách hàng.

 • Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm:1. Khách hàng đến hệ thống PGDBĐ để gửi tiền lần đầu (mở tài khoản).2. Khách hàng được gửi tiền lần sau vào tài khoản/tất toán khoản tiền gửi thành phần/tất toán toàn bộ tài khoản tại bất kỳ PGDBĐ nào trên toàn quốc.
 • Thủ tục nhanh gọn.
 • Lãi suất phù hợp.
 • Không giới hạn số lần/số tiền gửi vào tài khoản.
 • Không phải quản lý nhiều sổ tiết kiệm.
 • Được tât toán khoản tiền gửi thành phần theo nhu cầu.
 • Được chuyển nhượng sổ tiết kiệm hoặc cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn Ngân hàng.
 • Được cấp lại sổ mới khi sổ tiết kiệm bị hỏng hoặc mất.
 • Được phong tỏa và ngừng phong toản theo yêu cầu Khách hàng.
 • Thời gian giao dịch cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết từ 7h đến 18h hàng ngày.
 • Khách hàng có thể tra cứu thông tin sổ tiết kiệm trên Website ngân hàng và/hoặc giải mã QR.
 • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
 • Theo mẫu biểu của Ngân hàng cung cấp tại quầy Tiết kiệm Bưu điện PGDBĐ
 • Quý khách vui lòng liên hệ các Bưu điện gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan