Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiết kiệm Tiết kiệm kỳ hạn lẻ ngày

Tiết kiệm kỳ hạn lẻ ngày

 • Là sản phẩm cho phép Khách hàng lựa chọn sử dụng các kỳ hạn lẻ, chi tiết đến từng ngày, giúp tối ưu hóa lợi ích trong trường hợp ngày đáo hạn dự kiến trùng với các ngày Lễ, Tết.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Thủ tục đăng ký
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng là cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND/USD
 • Kỳ hạn gửi tiền: Tất cả các kỳ hạn theo ngày từ 29 đến 390 ngày.
 • Lãi suất cố định. Tiền lãi được trả vào cuối kỳ/tại thời điểm Khách hàng thực hiện tất toán.
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
 • Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục.
 • Đáp ứng nhu cầu gửi tiền của Khách hàng chi tiết đến đơn vị ngày
 • Gia tăng lợi ích tối đa cho Khách hàng khi tham gia sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn
 • Lãi suất ưu đãi.
 • Được phép chuyển nhượng/cầm cố/ chiết khấu/chứng minh tài chính.
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng.
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan