Tiết kiệm Priority

 • Priority là sản phẩm tiết kiệm được thiết kế dành riêng cho đối tượng Khách hàng có mong muốn quản lý nhiều khoản tiền gửi trên một sổ tiết kiệm.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.
 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Thủ tục đăng ký

 • Nơi cung cấp

 • Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền áp dụng: VND và USD
 • Mức tối thiểu khi mở sổ: 500VND/50USD
 • Số tiền gửi góp tối thiểu cho các lần gửi tiếp theo 10.000.000 VND/1000 USD
 • Kỳ hạn của sổ tiết kiệm: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04 tháng, 05 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng và 24 tháng
 • Khách hàng được phép gửi thêm tiền vào số tiết kiệm bất cứ khi nào phát sinh nhu cầu
 • Kỳ hạn của các khoản tiền gửi thành phần: bằng với kỳ hạn của Sổ tiết kiệm
 • Khách hàng được phép chọn để tất toán một/một số khoản tiền gửi thành phần hoặc toàn bộ Sổ tiết kiệm khi phát sinh nhu cầu vào tất cả các ngày làm việc trong thời gian hiệu lực Sổ tiết kiệm
 • Lãi suất: Được xác định riêng cho từng khoản tiền gửi thành phần, được xác định bằng lãi suất có kỳ hạn của sản phẩm hiệu lực tại thời điểm gửi/tái tục của khoản tiền gửi đó
  – Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền.
  – Trường hợp không có chỉ định nào khác của Khách hàng, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển tài khoản tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục
 • Dễ dàng quản lý nhiều khoản tiết kiệm chỉ với 1 sổ tiết kiệm.
 • Được phép tất toán từng khoản tiền gửi mà không làm ảnh hưởng đến các khoản tiền gửi còn lại của sổ tiết kiệm.
 • Được phép chuyển nhượng/cầm cố/ chiết khấu/ chứng minh tài chính.
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam trên toàn quốc.
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan