Trang chủ Ví Việt Chương trình Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng Ví Việt

Chương trình Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng Ví Việt

17/10/2019

Từ ngày 05/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Ví Việt triển khai chương trình Ưu đãi dành cho Điểm chấp nhận thanh toán, Cộng tác viên, Điểm dịch vụ Ví Việt và người dùng Ví Việt cực kỳ hấp dẫn như sau:

  1. Chương trình đối với khách hàng cá nhân
  •  Đối với khách hàng đăng ký mới:

► Tặng ngay 10.000VND khi khách hàng đăng ký mới tài khoản Ví Việt.

► Điều kiện: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng đăng ký mới cần thực hiện tối thiểu 01 giao dịch có giá trị tối thiểu 10.000VND trên Ví Việt. Giao dịch hợp lệ là tất cả loại giao dịch trên Ví Việt, ngoại trừ giao dịch chuyển tiền Ví – Ví, Ví – Không Ví, Rút/Chuyển tiền từ Ví – Tài khoản LPB hoặc Tài khoản ngân hàng khác.

 Ngân sách khuyến mại: 400.000.000VND (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

► Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký mới tài khoản kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc hết ngân sách tuy điều kiện nào tới trước.

  • Đối với người giới thiệu:

► Tặng thưởng người giới thiệu theo mốc số lượng tài khoản khách hàng mới đã giới thiệu thành công trong thời gian diễn ra chương trình, cụ thể như sau:

Đối tượng hưởng khuyến mại: Áp dụng cho các tài khoản Ví Việt thực hiện giới thiệu khách hàng.

► Điều kiện để người giới thiệu được nhận khuyến mại:

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng được giới thiệu cần thực hiện tối thiểu 01 giao dịch có giá trị tối thiểu 10.000VND trên Ví Việt. Giao dịch hợp lệ là tất cả loại giao dịch trên Ví Việt, ngoại trừ giao dịch chuyển tiền Ví – Ví, Ví – Không Ví, Rút/Chuyển tiền từ Ví – Tài khoản LPB hoặc Tài khoản ngân hàng khác.

2. Chương trình khuyến mại đối với Điểm chấp nhận thanh toán, Điểm dịch vụ Ví Việt và Cộng tác viên

► Tặng 100.000VND vào tài khoản Ví Việt Merchant, Cộng tác viên, Điểm dịch vụ Ví Việt đăng ký mới.

Điều kiện nhận thưởng:

  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, tài khoản merchant, điểm dịch vụ, cộng tác viên cần phát sinh giao dịch giá trị tối thiểu ≥ 200.000VND. Loại giao dịch hợp lệ là tất cả giao dịch trên Ví ngoại trừ giao dịch Ví – Ví, Ví – Không Ví, Rút/Chuyển tiền từ Ví – tài khoản Ngân hàng LPB/ tài khoản Ngân hàng khác.
  • Tài khoản Merchant, Cộng tác viên, Điểm dịch vụ mở mới chưa được nhận thưởng từ các chương trình khuyến mại tặng thưởng dành cho Merchant, Cộng tác viên, Điểm dịch vụ mới khác (để tránh 01 Khách hàng được nhận thưởng trùng lặp giữa các chương trình của Ví Việt).

Ngân sách khuyến mại: 100.000.000VND (Một trăm triệu đồng).

Chương trình kết thúc khi hết thời gian hoặc khi hết ngân sách của chương trình dành cho điểm CNTT, Điểm dịch vụ Ví Việt và Cộng tác viên tùy điều kiện nào đến trước. 

► Tặng thưởng theo mốc số lượng giao dịch, cụ thể như sau:

Dịch vụ khuyến mại: Các dịch vụ thanh toán trên Ví Việt.

Điều kiện tặng thưởng: Để được nhận thưởng khách hàng cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Giá trị giao dịch thực hiện ≥ 50.000 VND.

Ngân sách khuyến mại: 200.000.000VND (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Chương trình ưu đãi giao dịch kết thúc khi hết thời gian hoặc khi hết ngân sách của chương trình ưu đãi theo mốc số lượng giao dịch dành cho điểm CNTT, Điểm dịch vụ Ví Việt và Cộng tác viên tùy điều kiện nào đến trước.  

 Tổng đài CSKH (miễn phí & 24/7): 1800 6665

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *