Trang chủ Thẻ Giảm ngay đến 100.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ Lienvietpostbank (01/5-31/5/2023)

Giảm ngay đến 100.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ Lienvietpostbank (01/5-31/5/2023)

05/05/2023

Từ ngày 01/05 đến 31/05/2023, giảm ngay đến 100.000 VNĐ cho giao dịch tối thiểu từ 500.000 VNĐ khi khách hàng quẹt thẻ thanh toán trên máy SmartPOS tại các điểm chấp nhận thanh toán của SmartPay.

1. Nội dung ưu đãi:

Giảm ngay đến 100.000 VNĐ, khi quẹt thẻ Lienvietpostbank thanh toán trên máy SmartPOS tại các điểm chấp nhận thanh toán của SmartPay, cụ thể:

– Chương trình 1: Giảm 10.000 VNĐ cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 500.000 VNĐ. Xem địa điểm áp dụng tại đây.

– Chương trình 1: Giảm 25.000 VNĐ cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 1.000.000 VNĐ. Xem địa điểm áp dụng tại đây.

– Chương trình 2: Giảm 50.000 VNĐ cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 2.000.000 VNĐ. Xem địa điểm áp dụng tại đây.

– Chương trình 3: Giảm 100.000 VNĐ cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 3.000.000 VNĐ. Xem địa điểm áp dụng tại đây.

2. Thời hạn chương trình: Từ 01/05 – 31/05/2023

3. Loại thẻ áp dụng: thẻ Lienvietpostbank Visa, thẻ Lienvietpostbank MasterCard, thẻ Lienvietpostbank JCB, thẻ ghi nợ nội địa Lienvietpostbank còn hiệu lực.

4. Giới hạn lượt sử dụng:

Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 02 lần/chương trình.

5. Thông tin chi tiết & liên hệ:

Chủ thẻ có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ tổng đài 24/7: 1800 577 758 (miễn phí)/ 024 62 668 668 hoặc Email: dichvukhachhang@lienvietpostbank.com.vn.

Thông tin thể lệ và điều kiện của chương trình, vui lòng xem tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *