Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Gói giải pháp đa dạng dành cho Khách hàng Doanh nghiệp “Sức mạnh tài chính – Vững chắc niềm tin”

Gói giải pháp đa dạng dành cho Khách hàng Doanh nghiệp “Sức mạnh tài chính – Vững chắc niềm tin”

06/06/2024

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô, giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến bảo lãnh, LPBank đã thiết kế gói sản phẩm bảo lãnh “Sức mạnh tài chính, vững chắc niềm tin” với giá trị cấp tín dụng nhanh lên tới 30 tỷ đồng, tỷ lệ ký quỹ/tỷ lệ tài sản bảo đảm trên giá trị bảo lãnh thấp và hình thức bảo lãnh đa dạng với từng loại hình doanh nghiệp.

1. Thời gian triển khai: Từ 22/05/2024

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp

3. Nội dung chương trình:

* Đối tượng Khách hàng:

– Sản phẩm này quy định các nội dung liên quan đến việc cấp bảo lãnh cho Khách hàng doanh nghiệp (sau đây gọi là “Khách hàng/KH) trên toàn hệ thống Ngân hàng LPBank tại lãnh thổ Việt Nam.

– Sản phẩm này không bao gồm cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

* Các loại bảo lãnh áp dụng: Đáp ứng đa dạng các loại bảo lãnh theo nhu cầu của KH như:

– Bảo lãnh dự thầu

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/Trách nhiệm môi trường, xã hội, sức khỏe.

– Bảo lãnh tạm ứng (hoàn trả tiền ứng trước)/Hoàn quyết toán.

– Bảo lãnh bảo hành

– Bảo lãnh thanh toán/Bảo lãnh thuế.

* Phương thức cấp tín dụng: Cấp hạn mức tín dụng; Cấp tín dụng từng lần.

4. Thông tin liên hệ:

– Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ PGD gần nhất của LPBank trên toàn quốc.

– Hotline CSKH 24/7 (Miễn phí): 1800 57 77 58 / 024 62 668 668.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *