Trang chủ Cổ đông chiến lược

CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam

Giới thiệu chung
  • Tên đầy đủ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
  • Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM POST.
  • Tên viết tắt: Bưu điện Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 5 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam.

         Người đại diện theo pháp luật: ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc

Ngành nghề
  • Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;
  • Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các. Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;