Trang chủ Tài sản khu vực 01-3-2024: Thông báo rao bán tài sản tại tỉnh Khánh Hòa

01-3-2024: Thông báo rao bán tài sản tại tỉnh Khánh Hòa

01/03/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – CN Khánh Hòa đang rao bán tài sản bảo đảm của khách hàng Đỗ Nguyễn Thùy Trang để thu hồi nợ vay, chi tiết cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản: Tài sản bảo đảm cho khoản vay Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 011571, số vào sổ cấp GCN số: CS03041 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/10/2020 cho bà Đỗ Nguyễn Thùy Trang, cụ thể như sau:

Thửa đất:

– Thửa đất số                           : 483

– Tờ bản đồ số                         : 1

– Địa chỉ thửa đất                    : Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

– Diện tích                               : 49.645,0 m2 (Bằng chữ: Bốn mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi lăm phẩy không mét vuông).

– Hình thức sử dụng                : Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng                 : Đất rừng sản xuất

– Thời hạn sử dụng                 : Đến ngày 01/07/2064.

– Nguồn gốc sử dụng              : Nhận chuyển nhượng được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

  1. 2. Lý do rao bán: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay cho LPBank theo Hợp đồng Tín dụng số 6102022320 ký ngày 25/5/2022 giữa LPBank và bà Đỗ Nguyễn Thùy Trang.
  2. 3. Thông tin liên hệ:

– Ông Nguyễn Tấn Nam – Chuyên viên Xử lý nợ – LPBank – Chi nhánh Khánh Hòa – SĐT: 0984.291.651

– Ông Nguyễn Đình Hoàng Long  –  Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Phòng Khách hàng Cá nhân – LPBank – Chi nhánh Khánh Hòa – SĐT: 0935.095.169

– Địa chỉ: Số 69-71 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa