Trang chủ Tài sản khu vực 04-5-2024: Thanh lý tài sản tại tỉnh Nghệ An

04-5-2024: Thanh lý tài sản tại tỉnh Nghệ An

04/05/2024

LPBank – Chi nhánh Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

I. Tài sản 01:

   1. 1. Tài sản bán đấu giá: Thửa đất số 300, TBĐ số 10, diện tích 4545 m2 – tại Xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 704267 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 12/7/2021 đứng tên bà Vũ Thị Tình và ông Trần Văn Hùng.
   2. 2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 17/5/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Nghệ An
   3. 3. Giá khởi điểm: 3.463.590.000 đồng.
   4. 4. Thông tin mua hồ sơ: Liên hệ Chi cục Thi hành án huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
   5. 5. Mục đích: Thi hành án huyện Tân Kỳ bán đấu giá theo quyết định thi hành án để thu hồi nợ cho LPBank.

II. Tài sản 02: 

   1. 1. Tài sản bán đấu giá: Thửa đất số 1386, TBĐ số 5, diện tích 234,7 m2 – tại Xóm 3A, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 12/9/2019, số vào sổ cấp GDN 02378/CN; số phát hành CS081162 đã được chuyển nhượng cho ông Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị Tuyết.
   2. 2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 09/05/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu.
   3. 3. Giá khởi điểm: 1.208.705.000 đồng.
   4. 4. Thông tin mua hồ sơ: Liên hệ Chi cục Thi hành án huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
   5. 5. Mục đích: Thi hành án huyện Quỳnh Lưu bán đấu giá theo quyết định thi hành án để thu hồi nợ cho LPBank.