Trang chủ Tài sản tại trụ sở chính 06-3-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN TÀI SẢN TẠI HÀ NỘI

06-3-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN TÀI SẢN TẠI HÀ NỘI

06/03/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo rao bán tài sản tại Hà Nội:

 1. 1. Tài sản:
  • – Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số số CB532141, số vào sổ cấp GCN: CS 26022 do Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/09/2015 cho ông Lê Xuân Hưng và bà Đoàn Bích Thảo. Ngày 13/11/2018 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng Nam và bà Nguyễn Thanh Tâm.
  • – Tên chủ sở hữu: ông Nguyễn Đăng Nam và bà Nguyễn Thanh Tâm
 1. 2. Lí do rao bán:
  • Bên bảo đảm/bảo lãnh: Đã bàn giao tài giao tài sản thế chấp cho LPBank.
 1. 3. Thông tin liên hệ:
  • – Bà Nguyễn Thanh Tâm – Điện thoại số: 0966.541.993
  • – Ông Nguyễn Tiến Cường – Điện thoại số: 0904.901.586
  • – Ông Luyện Duy Hoàng – Điện thoại số: 096861.2468

Để biết thêm thông tin về tài sản rao bán, vui lòng xem chi tiết tại đây.