Trang chủ Tài sản khu vực 07-02-2024: Thông báo rao bán tài sản tại tỉnh Khánh Hòa

07-02-2024: Thông báo rao bán tài sản tại tỉnh Khánh Hòa

07/02/2024

I. Cơ quan Thi hành án đang thực hiện bán đấu giá các tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty Thiên Hương NT (CN Ninh Thuận), Công ty Việt Hân (CN Đắk Lắk ). Anh/Chị quan tâm hoặc giới thiệu các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các tài sản này, vui lòng liên hệ theo đầu mối dưới đây:

1. Tài sản tại Ninh Thuận (Công ty Thiên Hương NT)

– Ông Nguyễn Quang Tạo – Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý – Khối Xử lý nợ.

– Điện thoại: 0972490336

– Ông Nguyễn Công Khanh – Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý – Khối Xử lý nợ.

– Điện thoại: 0933325201.

– Thông tin chi tiết xem tại đây

2.Tài sản tại Đắk Lắk (Công ty Việt Hân)

– Ông Nguyễn Tử Thông – Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý – Khối Xử lý nợ.

– Điện thoại: 0769424646

– Thông tin chi tiết xem tại đây

 

II. Khối Xử lý nợ đang thực hiện các thủ tục rao bán các tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của khách hàng Nguyễn Trọng Việt và Dương Đức Vũ – Chi nhánh Khánh Hòa. Anh/Chị quan tâm hoặc giới thiệu các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các tài sản này, vui lòng liên hệ theo đầu mối dưới đây:

– Ông Nguyễn Tấn Nam – Trung tâm Thu hồi nợ sớm – Khối Xử lý nợ.

– Địa chỉ: Số 69 – 71 Thống Nhất,  Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

– Điện thoại: 0984.291.651

– Thông tin chi tiết xem tại đây.