Trang chủ Tài sản khu vực 08-5-2024: Thông báo bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Nghệ An

08-5-2024: Thông báo bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Nghệ An

08/05/2024

LPBank – Chi nhánh Nghệ An thông báo bán đấu giá các tài sản, cụ thể như sau:

 1. Tài sản 01: Tên KH: Nguyễn Trọng Hựu – CIF: 04711708
 2. 1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 454,3 m2 đất thuộc thửa đất số 96, TBĐ số 54 tại Xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DC 785648 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 14/06/2021 đứng tên ông Nguyễn Trọng Hựu và bà Đặng Thị Trọng.
 3. 2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 23/05/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
 4. 3. Giá khởi điểm: 494.823.000 đồng.
 5. 4. Thông tin mua hồ sơ: Liên hệ Chi cục Thi hành án thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
 6. 5. Mục đích: Thi hành án thị xã Thái Hòa bán đấu giá theo quyết định thi hành án để thu hồi nợ cho LPBank.

 

 1. Tài sản 02: Tên KH Hồ Thị Thuật – CIF 05435151
 2. 1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 244,5 m2 đất thuộc thửa đất số 189, TBĐ số 71 tại Xóm Đồng Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DD 322870 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/01/2022 đứng tên ông Hoàng Văn Mạnh và bà Hồ Thị Thuật.
 3. 2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15h30 ngày 20/05/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
 4. 3. Giá khởi điểm: 393.660.000 đồng.
 5. 4. Thông tin mua hồ sơ: Liên hệ Chi cục Thi hành án huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
 6. 5. Mục đích: Thi hành án huyện Nghĩa Đàn bán đấu giá theo quyết định thi hành án để thu hồi nợ cho LPBank