Trang chủ Tài sản khu vực 10/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH HÀ GIANG

10/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH HÀ GIANG

10/07/2024

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Tài sản 01

 1. Thông tin tài sản rao bán
 • Nguồn gốc tài sản: Tài sản khách hàng nhờ ngân hàng phát mại
 • Tên tài sản bảo đảm: Thửa đất số: 414 , Tờ bản đồ số: 74 , diện tích 134,4m2( Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn phẩy bốn mét vuông), địa chỉ tại Thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang  theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 961925, số vào sổ cấp GCN: CH 00950 do ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cấp ngày 10/12/2020 cho hộ ông Hà Xuân Lưỡng và bà Lưu Thị Hội
 1. Giá bán: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tài sản 02

 1. Thông tin tài sản rao bán
 • Nguồn gốc tài sản: Tài sản khách hàng nhờ ngân hàng phát mại
 • Tên tài sản bảo đảm:
  • – Thửa đất số: 212 , Tờ bản đồ số: 11 , diện tích 174 m2 ( Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bốn mét vuông), địa chỉ tại Thôn Vũ Khí, Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang  theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 213076 Số vào sổ cấp GCN: CH00434 do ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cấp ngày 22/07/2010
  • – Thửa đất số: 81 ; Tờ bản đồ số: 82, diện tích 103,4m2 (Bằng chữ: Một trăm linh ba phẩy bốn mét vuông), địa chỉ tại Thôn Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CG 459258 số vào sổ cấp GCN: CS00271 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang cấp ngày 12/02/2018
 1. Giá bán: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ  đồng chẵn )

Thông tin liên hệ:  Tổ 01, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: Hoàng Trung Thuật (Mr.) CVKH PGD Xín Mần:  0943.374.823