Trang chủ Tài sản khu vực 11/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

11/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

11/07/2024

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

  1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất số 6/1, tờ bản đồ số 1 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 068228. Địa chỉ thửa đất tại Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
  2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h00 ngày 2/8/2024 tại trang điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn
  3. Giá khởi điểm: 930.034.000 đồng
  1. Thông tin liên hệ mua hồ sơ:
  • Ông Lê Văn Dũng: 0935808044

Thông tin chi tiết vui lòng xem lại ĐÂY