Trang chủ Tài sản tại trụ sở chính 13-5-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN 02 XE BƠM BÊ TÔNG NHÃN HIỆU DONGFENG

13-5-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN 02 XE BƠM BÊ TÔNG NHÃN HIỆU DONGFENG

13/05/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau:

  1. 1. Thông tin tài sản rao bán:

– Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua Công ty Đấu giá

– Tên tài sản bảo đảm:

Tài sản 01: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 389386 do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2017 cho ông Quản Văn Khoan.

Tài sản 02: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 224740 do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 27/04/2016 cho ông Quản Văn Khoan.

– Mô tả tài sản bảo đảm:

Tài sản 01: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-765.77; Số khung: A136D1009113;  Số máy: 803087421222; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 389386 do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2017 cho ông Quản Văn Khoan.

Tài sản 02: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-714.55; Số khung: A136B1019458;  Số máy: 803087212327; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 224740 do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 27/04/2016 cho ông Quản Văn Khoan.

  1. 2. Giá bán khởi điểm:

Tài sản 01: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-765.77 là:  355.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng)

Tài sản 02: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-714.55 là: 385.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng)

  1. 3. Thông tin liên hệ:

– Chuyên viên Xử lý nợ: Nguyễn Trung Đức, Số điện thoại: 0942.669.333

Địa chỉ: Trung tâm Thu hồi nợ sớm – Khối Xử lý nợ, Tầng 5, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46/172 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

  1. 4. Hình ảnh mô tả tài sản:

Tài sản 01: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-765.77

Tài sản 02: Xe ôtô bơm bê tông nhãn hiệu DongFeng; Biển kiểm soát: 29C-714.55