Trang chủ Tài sản khu vực 13/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

13/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

13/06/2024

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau:

 1. 1. Thông tin tài sản rao bán:
 • Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua thi hành án.
 • Tên tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB300008, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01873, do UBND huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam cấp ngày 13/03/2005; cập nhật thay đổi ngày 19/11/2020 thuộc sở hữu của ông Vũ Quốc Hùng.
 • Mô tả tài sản bảo đảm: tại Thửa đất số 425; tờ bản đồ số 07; địa chỉ: Tổ 3, thôn 2, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 • Thửa đất số: 425
 • Tờ bản đồ số: 07.
 • Địa chỉ thửa đất: Tổ 3, thôn 2, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 • Diện tích: 200 m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 200 m2;
 1. 2. Giá bán khởi điểm: 1.703.200.000 đồng ( Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ ba triệu hai trăm ngàn đồng)
 • Bước giá: 10.000.000 đồng ( Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)
 1. 3. Thông tin liên hệ:
 • Tổ Xử lý nợ Chi nhánh Quảng Nam:
 • Ông Trần Xuân Diễm, số điện thoại: 0971.071.713
 • Địa chỉ: 204 Phan Chu Trinh, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung:
 • Số điện thoại liên hệ: 0869.143.999
 • Địa chỉ: 06 Hà Huy Giáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY