Trang chủ Tài sản khu vực 25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỚC HƯNG, LONG ĐIỀN, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỚC HƯNG, LONG ĐIỀN, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

25/06/2024
  1. Thông tin tài sản rao bán
  • Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua Thi hành án.
  • Tên tài sản bảo đảm:

+ Quyền sử dụng đất:

  • QSDĐ diện tích 592,4 m2 (trong đó 300 m2 đất ở) thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được UBND huyện Long Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 914744 ngày 11/2/2015 cho ông Nguyễn Văn Xinh và bà Vũ Thị Huệ được chỉnh lý trang 3 cho bà Lê Thị Lệ ngày 29/6/2018 (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 635,5 m2).
  • QSDĐ diện tích 114,6 m2 (50 m2 đất ở) thuộc thửa đất số 491, tờ bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được UBND huyện Long Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 914742 ngày 11/2/2015 cho ông Nguyễn Văn Xinh và bà Vũ Thị Huệ được chỉnh lý trang 4 cho bà Lê Thị Lệ ngày 29/8/2019 (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 117,6 m2).
  • QSDĐ diện tích 71,1 m2 thuộc thửa đất số 291, tờ bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được Sở tài nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 781244 ngày 15/10/2018 cho ông Ngô Văn Nghị và bà Phạm Thị Oanh được chỉnh lý trang 3 cho bà Lê Thị Lệ ngày 30/9/2019

+ Tài sản gắn liền với đất: 1 căn nhà ở, cấu trúc: 1 trệt, 1 lầu và 1 số cây trồng trên đất

  1. Giá bán khởi điểm:085.528.802 đồng (Mười tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu năm trăm hai mươi tám nghìn tám trăm lẻ hai đồng)
  2. Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Thái Bình Hưng, địa chỉ: Tổ 5, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.