Trang chủ Tài sản khu vực 25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

01/07/2024

1. Thông tin tài sản rao bán

  • Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua Thi hành án.
  • Tên tài sản bảo đảm:

QSDĐ&TSGLVĐ thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 32, diện tích theo giấy chứng nhận: 702,2m2, mục đích sử dụng: 100m2 đất ở đô thị; 602,2 m2 đất trồng cây hàng năm (diện tích theo trích lục bản đồ địa chính số 5640/TL-CNBMT ngày 02/06/2023 của Chi nhánh VP. Đăng ký đất đai TP.Buôn Ma Thuột là 701,3m2, mục đích sử dụng 100m2 đất ở, 601,3m2 đất trồng cây hàng năm, thửa đất có diện tích trong lộ giới 93,6m2); Giấy chứng nhận QSDĐ số AM452904 do UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 23/09/2028 cho hộ bà Nguyễn Thị Ga, đã đăng ký biến động cho ông Dương Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo ngày 13/10/2010.

2. Giá bán khởi điểm: 4.219.153.513 đồng (Bốn tỷ, hai trăm mười chín triệu, một trăm năm mươi ba nghìn, năm trăm mười ba đồng)

3. Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Gia Lai Kom Tum, địa chỉ: G61 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.