Trang chủ Tài sản khu vực 25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

25/06/2024

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

  1. 1. Thông tin tài sản rao bán
  • – Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán qua Thi hành án.
  • Tên tài sản bảo đảm:
  • – Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 36, diện tích 200 m2, địa chỉ tại thôn Khu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 935901, số vào sổ cấp GCN: CH 03613 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập cấp ngày 16/06/2022 đứng tên bà Phạm Thị Quỳnh Anh.
  • – Thửa đất số 214, tờ bản đồ số 36, diện tích 200 m2, địa chỉ tại thôn Khu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 935891, số vào sổ cấp GCN: CH 03615 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập cấp ngày 16/06/2022 đứng tên bà Phạm Thị Quỳnh Anh.
  • – Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 36, diện tích 200 m2, địa chỉ tại thôn Khu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 935900, số vào sổ cấp GCN: CH 03626 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập cấp ngày 16/06/2022 đứng tên bà Phạm Thị Quỳnh Anh.
  1. 2. Giá bán khởi điểm: 920.000.000 đồng/thửa đất
  2. 3. Thời gian bán đấu giá: 8h:30 ngày 16/7/2024, tại chi cục thi hành án huyện Yên Lập
  3. 4. Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Thành Long Ngõ 306, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, Phú Thọ- ĐT: 0982131275 để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY