Trang chủ Tài sản khu vực 08-5-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN TÀI SẢN TẠI TỈNH SƠN LA

08-5-2024: THÔNG BÁO RAO BÁN TÀI SẢN TẠI TỈNH SƠN LA

08/05/2024
  1. 1. Thông tin tài sản giao bán:
  • Tên tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  CL439424, Số vào sổ cấp GCN: CS 00011 Quyết đinh số: 211/QĐ-VPĐKĐĐ do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La cấp ngày 17/04/2018 cho bà Vũ Thu Hương.
  • Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  CL439424, Số vào sổ cấp GCN: CS 00011 Quyết đinh số: 211/QĐ-VPĐKĐĐ do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La cấp ngày 17/04/2018 cho bà Vũ Thu Hương.
  1. 2. Giá bán khởi điểm: 2.946.847.000 VNĐ.
  2. 3. Thông tin liên hệ:
  • Lê Minh Tuấn: 0972.272.999 Giám đốc Chi nhánh Sơn La
  • Hoàng Trọng Hiếu – 0327.750.903 Chuyên viên xử lý nợ